اثر عمل

دوشنبه 13 اسفند 1397

استاد صفایی حائری
در خیلی از موارد تنها با حرف زدن نمی توان انسان ها را هدایت کرد. تمامی مباحث «الغدیر» را برایشان بگویی باز هم هزار اعتراض و اشکال مطرح است. ولی در ″برخورد و معاشرت″ و داد و ستدهای توست که دل آن ها نرم می شود و زیبایی ها را می بینند و محبت اولیای خدا را می چشند که: «کُونُوا دُعاةَ النّاسِ بِغَیرِ أَلسِنَتِکُم».**

روزهای فاطمه(سلام الله علیها)/ص ۴۰

دیدگاه ها