برگزاری مرحله استانی بیست و ششمین دوره مسابقات قرآنی بسیج استان مرکزی

دوشنبه 13 اسفند 1397

برگزاری مرحله استانی بیست و ششمین دوره مسابقات قرآنی بسیج استان مرکزی

پنجشنبه ۲۵بهمن۱۳۹۷ با حضور ۳۱۳ نفر از نفرات برگزیده شهرستان ها در دو بخش برادران و خواهران
در ده رشته خواهران و یازده رشته برادران که در همان روز از نفرات برتر(سه نفر اول در هر رشته) تجلیل بعمل آمد.
استان مرکزی

دیدگاه ها