پرسمان صالحین ۱

دوشنبه 13 اسفند 1397

سلام با متربیانی که از خانواده مذهبی هستند و ظاهری مذهبی دارند و به احکام شرعی واقفند ولی خیلی زود منحرف می شوند و کارهایی انجام می دهند که نباید مرتکب شوند چه باید کرد؟
باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

گاهی برخی خانواده های مذهبی به دلیل اعمال فشار زیاد و افراط در ایجاد محدودیت برای فرزندانشان ، بستر از خود گسیختگی را در آنها ایجاد می کنند در این گونه موارد نکات ذیل توصیه می شود:
1-در صورت امکان این مساله با خانواده اینگونه متربیان در میان بگذارید که اعمال محدودیت زیاد سبب می شود که نوجوان در این سن که احساس استقلال بیشتری می کند از امور دینی فاصله بگیرد.
2-سعی کنید که عنصر شور و شعور را در او با هم رشد دهید به این معنا که در بیان مسائل اعتقادی و مذهبی هم از استدلال بهره ببرید و هم انگیزه عمل کردن را در او ایجاد کنید بهترین مثال برای این مورد شرکت در مجالس عزاداری اباعبدالله (ع) است که با حضور در سخنرانی شعور و دانایی ما نسبت به امور دینی تقویت می شود و با شرکت در مجالس مرثیه و سینه زنی ، شور و حرارت ما نسبت به حفظ حریم امامت تقویت می شود.
3-عادت دادن متربیان به حضور در گلزار شهدا، جلسات دعا و .. سهم بسزایی در سالم ماندن آنها از رفتارهای غیر دینی دارد.
4-برخی مسئولیت ها در حلقه سبب می شود که متربی مراقبت بیشتری از خود داشته باشد. به طور مثال به متربی مزبور مسئولیت جلسه دعای حلقه را بدهید در ضمن آن به او متذکر شوید که لازمه ی این مسئولیت این است که بیش از گذشته مراقبت از اعمال و رفتار خود داشته باشد تا اهل بیت (ع) عنایت خودشان را به جلسه ما داشته باشند.
5-گاهی اوقات علت انحراف اینگونه افراد دوستان نااهل است که باید دوستان مناسب طی یک فرآیند دقیق جایگزین دوستان ناباب شوند

دیدگاه ها