پرسمان صالحین ۲

دوشنبه 13 اسفند 1397

سلام ، بعد از مرحله جذب چه برنامه اي را توصيه ميکنيد؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

بعد از مرحله ی جذب باید مراحل تثبیت اعضا را انجام داد. از قبیل:
سطح بندی حلقه
ارتقاء سطح فعالیت های حلقه
برگزاری برنامه های جذاب و با نشاط
تقویت صمیمیت و رابطه دوستی در حلقه
فعالیت های دسته جمعی
ارتباط اثربخش بین سرگروه و خانواده ی اعضا
محوریت نماز جماعت مسجد در فعالیت ها
نیاز سنجی از اعضای حلقه در موضوعات مختلف و زمینه سازی و برنامه ریزی برای رفع برخی موانع
ایجاد روحیه ی مطالعاتی و کتابخوانی
استعدادیابی و سنجش توانمندی اعضا
ارتقاء سطح نظارتهای تربیتی.
علاوه برمورد فوق الذکر سعی کنید بعد از مرحله جذب در تثبیت افراد عجله ننمایید. صبوری پیشه کنید .امر تربیت و تاثیر گذاری بروی انسانها امری تدریجی و زمان بر است و حوصله ی زیادی می طلبد تعمیق باورهای اعتقادی در افراد نیاز به گذشت زمان وابسته همراه با استمرار و تکرار دارد.تعمیق رابطه ی دوستانه مربی، سرگروه با متربی خود عنصر بسیار کلیدی و مهمی در این مرحله استاگر سرگروه بتواند این امر را به درستی انجام دهد تاثیر بسیار زیادی برمتربی خودخواهد گذاشت.البته نوع ارتباطی که ایجاد می شود باید ضابطه مند، حساب شده و در چهارچوب موازین اخلاقی و شرعی باشد. واز افراط در این موضوع باید پرهیز نمود. اما محبت و دلسوزی نسبت به مخاطب تاثیر شگرفی درتثبیت آنان داشته و بخش قابل توجهی از مشکلات مخاطب را در این مرحله می توان حل نمود.
موضوع مهم دیگری که در این مرحله باید مورد توجه قرار بگیرد اطمینان بخشی به خانواده های متربیان و شناخت متقابل از سرگروه و خانواده است. خانواده ی متربیان بلید مطمئن شوند فرزند خود را به فرد و مجموعه ی سالم و محیط امنی سپرده اند که دلسوز آنهاست و به همه شئونات آنها از جمله درس ایشان توجه و رسیدگی می نماید.و برای رشد و تربیت فرزندان آنها در محیطی سالم و امن تلاش می نماید اگر این اتفاق بدرستی رخ دهد نه تنها خانواده ها از حضور وتثبیت متربیان ممانعت نمی نمایند، بلکه در این امر به شما کمکهای زیادی خواهند نمود.

دیدگاه ها