ما باید به قلهٔ علمِ کنونی سوار شویم و آن را مُسخّر کنیم

یکشنبه 19 اسفند 1397

ما باید به قلهٔ علمِ کنونی سوار شویم و آن را مُسخّر کنیم و در دستگاه خودمان استحاله‌اش کنیم.

استاد سید محمدمهدی میرباقری:

غرب، ترکیب نخودولوبیا نیست که گزینش کنیم. غرب، سیستم است که باید با طراحی جدید، در تمدن اسلامی منحل شود. ما قائل به استحاله تمدن غرب در تمدن جدید اسلامی هستیم…

شکاف اسلام و تجدد با جمع ارزش‌ها رفع نمی‌شود. اینکه بدون توجه به یکپارچگی غرب، علم و تکنولوژی را وارد کنیم و بکوشیم که صرفاً جلوی ورود اخلاق و فرهنگ غربی را بگیریم و به اصطلاح بخواهیم «ژاپن اسلامی» به وجود آوریم، نوعی ساده‌انگاری و غفلت از سیستم و پیوستار سبک زندگی و تأثیر و تأثر ابعاد آن بر یکدیگر است و در عمل هم شدنی نیست، وقتی بیدار شویم خواهیم دید که نظریهٔ «ژاپن اسلامی»، همهٔ هویت ما را فروپاشیده است.

ما باید به قله علم کنونی سوار شویم و آنرا مسخر خودمان کنیم و در دستگاه خودمان استحاله‌اش کنیم. مثل کودی که شما پای یک درخت سیب می‌ریزید، استحاله می‌شود و به سیب تبدیل می‌شود. تمدن غرب را باید این‌گونه در جهاز هاضمه فرهنگ اسلام هضم کنیم. فرهنگ اسلام ظرفیت این هضم را دارد.

دیدگاه ها