پرسمان صالحین ۵

پنج شنبه 23 اسفند 1397

سلام علیکم. آیا کسی می تواند برای جذب جوانان در مسجد، کاری کند که بعضی جوانان در مسجد می کنند مانند شکستن شیشه های مسجد که چند بار اتفاق افتاده است را می توان گفت که از نظر شرعی اشکال نداره ؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
مقام معظم رهبری حفظه الله می فرمایند : خراب کردن مسجد یا قسمتی از آن جایز نیست. اگر شخصی به این کار دست زد می بایست ضامن باشد و خسارت آن را بدهد و برای جذب جوانان بهتر است که از راه های دیگر استفاده شود.
باید به این نکته توجه داشت که هدف از جذب جوانان به مسجد ، بالا بردن روحیه تعبد و متخلق شدن به اخلاق اسلامی است، لذا بایسته است که مسئول حلقه، موضوعاتی مانند احکام مسجد و ضامن بودن افراد نسبت به عملکرد خودشان را در حلقه تببین کنند.

دیدگاه ها