پرسمان صالحین ۶

شنبه 25 اسفند 1397

من سرگروه حلقه صالحین سطح نوجوان هستم. یک سوالی داشتم که ما چگونه و چه راهکارهایی را انجام بدهیم که بتوانیم این نظم حلقه را برقرار کنیم و بی نظمی در حین تدریس مطالب بوجود نیاید و متربیان تشویق بشوند به گوش دادن به مطالبی که براشون ارائه می دهیم؟
باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

نظم جلسه برای القای مطالب و اهداف نکته اساسی است که شما می توانید با چند راهکار آن را سازماندهی نمایید. البته این نکته را نباید فراموش کرد که یک مقدار بی نظمی و هرج و مرج در محیط های اجتماعی طبیعی است و نباید انتظار داشت که دانش آموزان به طور مطلق ساکت باشند و اصلا یکی از نکات تدبیری و مدیریتی یک سرگروه این است که از این بی نظمی ها بهترین استفاده را بکند. برای مثال ممکن است که در خلال بحث دانش آموزی سوالی بکند و یا دانش آموزی جواب سوال را بدهد که شما از این فضا می توانید بهره برداری نمایید و فضا را در دست بگیرید و به سمت اهداف خود جهت دهی کنید.
چند راهکار جهت کنترل حلقه :
چون حلقه نوجوان هستند و به اقتضای طبیعت نوجوانانی دارای انرژی و نشاط و شادابی هستند لذا برای القای مطالب و اهداف خود آن را در قالب داستان و قصه و طنز و یا در قالب مسابقه مطرح کنید. به عنوان مثال در مسئله نماز جماعت شما می توانید در قالب مسابقه جدول و پیدا کردن رمز که مثلا روایتی در باره اهمیت نماز جماعت است این مسئله را مطرح کنید.
گاهی اوقات بعضی از اشخاص دائما در حلقه بی نظمی می کنند که لازم نیست در مرحله اول در حلقه به آنها تذکر داده شود بلکه بهتر است که با صحبت شخصی با آنها و توضیح اهمیت جلسه آنها را مهار کرد ولی اگر بعد از آن بی نظمی کردند در حلقه به آنها تذکر دهید و نهایتا بعد از دو جلسه تذکر او را از شرکت در جلسه محروم کنید.

دیدگاه ها