پرسمان صالحین ۷

یکشنبه 26 اسفند 1397

سلام علیک.قصد بر این هست که ویژگی های نوجوانی درگروه مطرح بشه چه کتابهایی برای مطالعه ی سرگروه و چه کتابهایی برای متربیان پیشنهاد میکنید؟
باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

برخی از کتب های مرتبط عبارتند از:
کتاب نوجوان و همه ی دنیای او/نویسنده: محمدرضا جعفری نیا/انتشارات احقاف قم،
کتاب پنجره امید. شامل مباحث دوران نوجوانی، جوانی، حساسیت ها.
ویژگی های تربیت نوجوانان 12 تا 18 سالگی، نویسنده علی پور حسینی.
کتاب روانشناسی دوران نوجوانی و جوانی شامل مروری برحالات روحی، ویژگی ها و … نویسنده علی رضا صدیق پور.

در این زمینه کتاب بسیار است.می توان به کتاب های مخاطب شناسی و روانشناسی که با رویکرد اسلامی نوشته شده است مراجعه کرد. ضمنا می توانید از مدرسه مجازی بسیج استفاده کرد و از جزوات مخاطب شناسی و مشاوره ای که در دوره های شجره طیبه صالحین تدریس می شود استفاده کنید.

 

دیدگاه ها