پرسمان صالحین ۸

سه شنبه 28 اسفند 1397

شک متربی نسبت به سرگروه را چگونه برطرف کنیم؟
باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

رعایت نکات ذیل توسط مربی باعث جلب اعتماد و تعامل خداپسندانه با اطرافیان می گردد:
برخورداری از اعتقادات صحیح و متقن عقلی و پایبندی به آنها
برخورداری از معلومات کافی نسبت به تعلیمات دینی و نیازمندی های تربیتی و آموزشی متربیان
پیروی از احکام شرعی در افکار و گفتار و کردار
رعایت تقوای الهی و پایبندی اکید به اصول اخلاق اسلامی از جمله نگاه پاک و مدیریت احساسات و عواطف و غرایز در چهارچوب شرع مقدس و صداقت و امانت در گفتار و حفظ اسرار متربیان و پرهیز از سوء استفاده از اسرار ایشان
در صورت لزوم با مشورت سرمربی ، متربی و یا سرگروه را به گروه دیگری منتقل سازید.
ارتباط و صمیمیت خود را با متربیان بیشتر کنید و دلسوزی خود را در حل مشکلات آنها نمایان کنید تا بهتر بتوانید اعتماد آنها را جلب کنید.
گاهی تبعیض در برخورد با متربیان حلقه سبب بدگمانی و شک در دیگران می شود لذا باید در رفتار و برخورد خود با اعضا حلقه عدالت را رعایت کنید.

دیدگاه ها