دوست و تربیت

پنج شنبه 1 فروردین 1398

دوست و تربیت

راه کار اساسی و مطمئن برای بهبود و اصلاح روند دوست یابی برای نوجوانی که در آغاز راه و در حال شکل گیری شخصیت است، انتخاب دوستان مناسب و باایمان است. در این راه، شناخت ملاک ها و شاخصه هایی برای دوست گزینی، بسیار مهم است و بهترین یاری گران والدین هستند. یک رفیق ناشایست در میان دوستان خوب، به میوه ای تشبیه شده است که در میان میوه های سالم در جعبه ای قرار دارد؛ همان طور که یک میوه ی کرم خورده و خراب می تواند میوه های زیادی را از بین ببرد، یک رفیق ناسالم نیز بسیاری از اطرافیان خود را به صفات و ویژگی های ناپسند خود، متمایل می سازد.

دیدگاه ها