پرسمان صالحین ۱۰

یکشنبه 4 فروردین 1398

سلام یکی از نیروها حرف سرگروهش را گوش نمی دهد و از سرگروه های دیگر بیشتر حساب می برد. با این شخص چگونه باید برخورد کرد؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

باید توجه داشت که در اینگونه موارد نباید احساسی برخورد نمود بلکه چه بسا ممکن است که بتوان از این اعتمادی که شکل گرفته برای تربیت و هدایت آن شخص بهره برد. لذا در اینگونه موارد به جای نهی از اینگونه ارتباط ها باید سعی کنید که قدرت جذب و تاثیرگذاری خودتان را افزایش دهید. البته با توجه به اینکه سرگروه ها در مجموعه های فرهنگی و تربیتی در جلسات متعدد هم اندیشی دارند لازم است از تعامل بهتری برخوردار بوده و هر دو سرگروه مورد نظر با هم فکری خود اقدام به حل و فصل این مشکل نمایند. مخصوصا سرگروه دوم زیرا ایجاد روحیه پذیرش هرگز با استفاده از زور ممکن نیست . البته در این راستا می توان از ظرفیت سایر سرگروه هایی که محل بحث هستند در جهت حل مشکل بهره برد.
راهکارهایی جهت برقراری ارتباط موثرتر با متربیان :
استفاده از مطالب تازه، شیرین و جذاب مانند داستان های انبیاء و معجزات و کرامات بزرگان و …
تشویق کردن نیروها (مواظب باشید که تشویق متناسب با عمل شایسته ای باشد که وی انجام داده است.)
شرکت مفید و موثر در برنامه های گروهی مانند اردوهای نیم روزه و برنامه های ورزشی
دادن یادگاری ، هدیه و سوغات به بچه ها
استفاده از قالب های مسابقه ، داستان و جنگ شادی برای انتقال مطالب تربیتی
پیگیری مستمر مباحث مختلف متربیان اعم از حضور ، وضعیت عملی، اخلاقی و …

دیدگاه ها