خلوت با اجنبی در محیط کار

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

خلوت با اجنبی در محیط کار
روایتی است از پیامبر که فرمودند: «قال رَسُول اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم: لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامَرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا شَيْطان» حضرت چه قدر زیبا مطلب را بیان میفرمایند! خیال نکنید در ملاقاتِ خصوصی زن و مرد نامحرم، فقط شما دو نفر هستید، در واقع شما سه نفر هستید و سومین نفر شما شیطان است! چشمهایتان نمیبیند. بی برو برگرد شیطان سومین نفر است. من نمیخواهم واردِ مسائل فقهی شوم، فکر کنم در توضیح المسائل نوشتهام که «خلوت با اجنبی حرام است».
آیت الله مجتبی تهرانی

دیدگاه ها