برگزاری هیئت اندیشه ورز قرآنی

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

با هماهنگی معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه روح الله استان مرکزی، هیئت اندیشه ورز قرآن تشکیل شد.

در این جلسه که در محل دفتر مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه روح الله برگزار شد، اعضای جلسه که مدرسین شاخص برادر و خواهر قرآنی استان مرکزی هستند که در دوره آموزشی طرح صراط در شهر مقدس قم شرکت داشته اند در خصوص تعیین سین، محتوا و چگونگی برگزاری دوره مدرسین شاخص قرآنی شهرستانها به بحث و بررسی پرداختند.

 

 

دیدگاه ها