نیازهای نوجوان

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

نوجوانان نیازهای مختلفی دارند. این نیازها در مراحل بالاتر رشد متحول می شوند. در هرمرحله ای نیازی تازه پیدا می شود و نیازهای قبلی شکلی متفاوت به خود می گیرند. پاسخ دهی به نیازها باید متناسب با میزان ظهور این نیازها باشد.
شناخت نیازهای واقعی نوجوان و تفکیک و تمایز آنها از نیازها ی کاذب، از همان ابتدای مراحل رشد می تواند مسیر تعلیم و تربیت نوجوان و چگونگی هدایت و توسعه ی شخصیت او را مشخص کند.
قبل از هرچیز تشخیص واقع بینانه ی نیازهای نوجوان و تامین به موقع و به اندازه ی آنها (نه زودرس و نه دیررس) قرارا دارد .

دیدگاه ها