چگونه می توان حس رقابت سالم را در میان اعضای گروه ایجاد کرد؟

پنج شنبه 2 خرداد 1398

چگونه می توان حس رقابت سالم را در میان اعضای گروه ایجاد کرد؟ممنون.

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
برای ایجاد روحیه رقابت در افراد به نکات زیرتوجه فرمایید :
الف) کمالات معرفتی، تربیتی ، بصیرتی و مهارتی را به بهترین و جذاب ترین شیوه تشریح نموده و آثار سازنده کسب این کمالات و همچنین آثار سوء محرومیت از آنها را تبیین نمایید.
معرفی الگوهای موفق تاریخ و نیز معاصر در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و بیان نقش فضایل و نکات مثبت این دست از نخبگان در کسب موفقیت ها.
معرفی منابع :
– داستان و راستان ، اثر شهید مطهری
-مردان علم در میدان عمل ، سید نعمت الله حسینی
– فضیلت های فراموش شده ، حسین علی راشد
– پرواز تا بی نهایت ، انتشارات سازمان عقیدتی-سیاسی ارتش جمهوری اسلامی
القای روحیه برادری و برابری در حلقه به منظور پیشگیری از رخداد آفات احتمالی ناشی از ایجاد حس رقابت .
معرفی منابع :
– اخلاق جوان ، آیت الله مظاهری
– اخلاق اجتماعی در برخوردهای اجتماعی ، سید مهدی شمس الدین
-داستان و راستان ، شهید مطهری
– گفتار فلسفی کودک و گفتار فلسفی جوان ، حجت الاسلام فلسفی
– هشدارهای تربیتی ، مجید رشیدپور
تقویت حس همکاری در خیرات و القای روحیه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین پرهیز دادن آنها از مانع شدن در مقابل دیگران در جهت رسیدن به کمالات.
راهکار :
– توجه دادن به آیات و روایات موجود مانند ۱۴۸ بقره – ۲۱ حدید – ۲ مائده – ۱۰ واقعه – ۴۵ اعراف
اعطای مسئولیت در حلقه به متربیان و سعی در راهنمایی و تشویق آنها در جهت تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف.
تشویق الگوهای موفق، بعد از تبیین امتیازات و ارزش های مقدس البته با راهکار دو که در بالا ذکر شد.

دیدگاه ها