برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز استادیاران استان مرکزی

یکشنبه 19 خرداد 1398

صبح امروز جلسه هیئت اندیشه ورز استادیاران شجره طیبه صالحین استان مرکزی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور استاد شجره طیبه صالحین استان مرکزی و استادیاران و سرمریبان برگزیده استان در محل دفتر معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه روح الله استان مرکزی برگزار شد، اعضا به بررسی آسیب ها و تلاش برای پیشرفت و تعالی شجره صالحین پرداختند.

دیدگاه ها