صالحین یک مسئولیت شرعی است.

یکشنبه 19 خرداد 1398

صالحین یک مسئولیت شرعی است.
صبح امروز آیت الله سپاسی مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان مرکزی و استاد شجره صالحین استان مرکزی در جلسه هیئت اندیشه ورز استادیاران ضمن بیان موارد جهت پیشرفت صالحین فرمودند: «حلقات صالحین یک مسئولیت شرعی است».
ایشان ضمن بیان این نکته که موفقیت در عرصه صالحین زمانی است که ارکان آن تاثیر گذار باشندفرمودند: «در هر مجموعه ای با اخلاق حسنه میتوان افراد را جذب کرد».
ایشان همچنین تاکید کردند: «حتی کارهای ساده ای مثل دست دادن با جوانان و جویای احوال آنان شدن و محبت به مردم تاثیرات عمیق تربیتی دارد».
حضرت آیت الله سپاسی آشتیانی ادامه دادند: «مردم باید ببینند که ما عامل به چیزی که میگوییم، هستیم و باید این نکته را بپذیریم که گاها اینگونه نیستیم تا بتوانیم در راستای رفع این مشکل حرکت کنیم».
استاد شجره طیبه صالحین استان مرکزی ضمن اشاره به اهمیت موضوع تربیت فرمودند: « در صالحین نباید احساس ریاست کرد چون در این موضع همگان مسئول هستیم».
ایشان توجه به تلاش رهبر عظیم الشأن انقلاب در راه انقلاب را خاطر نشان کردند و آن را بهترین الگو برای ارکان صالحین دانستند و افزودند: «حضور در صورتی موفقیت آمیز است که در کنار عمل باشد و افرادی که در صالحین فعالیت میکنند باید انگیزه داشته باشند و به صورت خودجوش عمل کنند».
کانال صالحین استان مرکزی
@salehin.markazi

دیدگاه ها