اصول عقیدتی در حلقات صالحین

یکشنبه 2 تیر 1398

آیت الله سپاسی آشتیانی استاد شجره طیبه صالحین استان مرکزی در جمع استادیاران صالحین استان مرکزی فرمودند:
کار حلقه های صالحین در 3 بخش مهم خلاصه می شود. اول بحث مبانی عقیدتی گروهها هست و دوم تحکیم مبانی اخلاقی و سوم تحکیم مبانی سیاسی که هر کدام از اینها اصولی دارد که به طور خلاصه دو مورد را عرض میکنم.
اصل اول این است که در تحکیم مبانی عقیدتی باید تبیین اصول رخ بدهد.یعنی اصول عقیدتی باید بیان شود و لازمه آن این است که ارکان صالحین از استادیار تا سرگروه مسلط بر این مبانی باشد و اگر مسلط نباشد علی القاعده نمیتواند کار مفیدی نمیتواند انجام بدهد و اساساً قسمت اعظمی از مشکلات در کشور بر این قضیه دور میزند که افراد مسئول، متخصص در اسلام شناسی نیستند و چون نیستند افراط و تفریط و نارسایی های اینچنینی پیش می آید و اصل دوم این است که شبهات روز را بشناسیم و به جا طرح و پاسخ داده شود.

دیدگاه ها