یکی از متربیان نوجوان (پسر ۱۵ ساله به دلیل عدم هماهنگی موجود ما بین او و دوستش در فعالیت و مسئولیت مشترکی که در گروه داشتند با هم قهر نموده اند. چگونه می توان به او کمک کرد؟ به طور کلی زمانی که متربیان با یکدیگر قهر می کنند، چه واکنشی باید نسبت به آنها نشان داد؟

یکشنبه 23 تیر 1398

با سلام خدمت شما پرسشگر محترم ابتدا باید موردی که باعث اختلاف آنها شده است را پیدا کرده و سعی کنیم با مشخص کردن وظایف هر یک، از تداخلی که موجب این اختلاف شده جلوگیری کنیم. سپس سعی کنیم در مواردی که علت اختلافات لجبازی و هوای نفس است، با تذکر دادن نسبت به مضر بودن این عادات منفی، در برحذر داشتن آنها از این گونه رفتارها تلاش کنیم. قهر کردن بین افرادی که دلبستگی عاطفی به هم دارند، مرز صمیمیت را خدشه دارمی کند؛ اما این گونه قهر نمودن، علت های مختلفی دارد و یکی از شایع ترین علت های آن برآورده نشدن خواسته هاست و چنانچه واکنش مناسبی به این فرد نشان داده نشود، این کار برای او عادت خواهد شد. در برخورد با این عادات منفی می توان از چند روش مانند مدت زمان سکوت، محرومیت از امتیازها و نادیده گرفتن، استفاده کرد که در برخورد با قهر، بهترین روش همین نادیده گرفتن است. بیان روایاتی که در این زمینه (قهر بین دو مسلمان وجود دارد نیز می تواند به اصلاح این موضوع کمک نماید. داوری سرگروه در اختلافی که ایجاد شده و قضاوت عادلانه بین این دو فرد و در نهایت آشتی دادن آنها توسط سرگروه، با پذیرش اشکال از سوی فرد خاطی و عذرخواهی از طرف مقابل (البته با تواضع و گذشت طرف دیگر) به حل موضوع کمک می کند.

🔅موفق و موید باشید.

دیدگاه ها