روش های دوست یابی مناسب و دینی برای متربیان کودک ونوجوان را بیان کنید؟

دوشنبه 24 تیر 1398

با سلام خدمت شما پرسشگر محترم
١. اهمیت دوست و تأثیری که می تواند در سرنوشت انسان داشته باشد را در قالبی ساده و همراه با حکایات زیبا و جالب برای متربی بیان کنید.
٢. بیان صفات دوست خوب و دوست بد.
٣. بیان مکانها و زمانهایی که می شود دوست خوب انتخاب کرد.
۴. نظارت بر انتخاب آنان
۵. توجیه خانواده ها در راهنمایی و نظارت بر دوست یابی فرزندان و متربیان.

🔅موفق و موید باشید.

دیدگاه ها