راه های جذب نیروهای ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان چیست؟

چهارشنبه 26 تیر 1398

با سلام خدمت شما پرسشگر محترم
مرحله اول، انتخاب مدارس هدف می باشد.
مرحله دوم، ارتباط با مدیران و معلمان، برای شروع برنامه های جذب است.
مرحله سوم، ارتباط اولیه با افراد است که می توانید با ارتباط دوستانه و صمیمی با افراد می باشد. شما می توانید با برگزاری برنامه های جذاب، هدیه دادن، تشویق کردن، برگزاری برنامه ها و مسابقات ورزشی و علمی با نشاط، جنگ های شادی در اعیاد اسلامی، برگزاری برنامه های معنوی با تزئینات و پذیرایی مناسب و نیز با معرفی برنامه های جذاب مسجد از طريق نشریه، خاطره گویی، فیلم، عکس و برنامه های دیگری که طبق سلیقه خودتان می باشد، انتخاب کرده و استفاده کنید. اعضای مورد نظر را با خودتان مرتبط کنید. اردوی جذاب برگزار نموده و با دعوت آنها به مسجد و برنامه های مسجد و با ارتباط با خانواده آنها می تواند اعتماد آنها را بیشتر جلب کند.

🔅موفق و موید باشید.

دیدگاه ها