سلام آیا اسلام برای تربیت مبانی نظری دارد؟

جمعه 8 آذر 1398

با سلام خدمت شما پرسشگر محترم
«مبانی» در لغت به معنای «شالوده و اساس» یک چیز آمده است (۱) و در اصطلاح دانشمندان تربیتی، به گزاره هایی گفته میشود که بیانگر موقعیت، امکانات، محدودیت ها و ضرورت های حیات انسانی است. (۲) موضوع، تربیت انسان است و بدون درک درست از انسان و استعدادهای شگفت انگیز و مراتب وجودیش نمی توان نظام و برنامه تربیتی جامع و درستی ارائه نمود. اسلام، نظام تربیت خود را بر مبانی حقیقی و قطعی و مبتنی بر براهین عقلی و علمی بنا کرده است؛ از جمله: مبانی جهان شناختی، مثل اینکه جهان از اوست و ماهیت «به سوی اویی» دارد و دارای نظام متقن علی و معلولی، و نیز سببی و مسببی میباشد و اینکه آفرینش جهان بیهوده نبوده و همه عالم، هدف و غایت ویژه ای را دنبال می کند و مبانی انسان شناختی، مثل چند بعدی بودن انسان، استعدادهای فطری، تربیت پذیری و…، و مبانی بسیار دیگری که در این مختصر نمی گنجد. مسائلی از قبیل تکیه بر اصلاح خود، تقدم تزکیه بر تعلیم، تداوم تربیت، اصل تکرار و تلقین، جهت دار بودن تربیت، تربیت جسمانی، تربیت روحانی، تربیت عقلانی و..، همه برطبق شالوده ها و اساس اسلامی دنبال می شوند که تمام دانشمندان، وامدار مبانی اسلام در تربیت انسان می باشند. به عنوان نمونه، امام صادق علیه السلام می فرمایند: « فرزند خود را در هفت سال اول، آزاد بگذار تا بازی کند و در هفت سال دوم، او را با آداب و روش های مفید، تربیت کن و در هفت سال سوم مانند یک رفیق صمیمی مصاحب و ملازمش باش».(وسائل الشیعه، ج۵، ص۱۲۵)
این گونه روایات تربیتی، بیانگر کامل ترین مبانی تربیت یک انسان است و به خاطر عمیق بودن مبانی تربیتی آن، امروزه مورد استفاده تمام اندیشمندان و نظریه پردازان علوم تربیتی قرار گرفته است.
برای مطالعه بیشتر به منابع زیر رجوع نمایید:
– «تعلیم و تربیت»، امام خمینی (ره).
– «تعلیم و تربیت در اسلام»، شهید مطهری (ره).
– «اركان تعلیم و تربیت»؛ علامه جعفری (ره).

🔅موفق و موید باشید.

دیدگاه ها