سلام نفاق و دو رویی و چند شخصیتی در بعضی از اعضای حلقه وجود دارد، چه وظیفه ای داریم؟

شنبه 9 آذر 1398

➖➖➖➖➖
🍀🍀با سلام خدمت شما پرسشگر محترم
یکی از راهکارهای حل مشکل مذکور، تقویت ارتباط مسئول گروه با اعضای حلقه می باشد که در این صورت، آن روحیه منفی در مقابل مسئول گروه، در اعضای حلقه کمتر بروز و ظهور پیدا کرده و با او راحت تر و صمیمی تر می باشند و همین باعث میشود که زمینه برای حل اساسی تر مشکل فراهم شود؛ به این صورت که وقتی اعضای حلقه با مسئول گروه راحت باشند و در مقابل او دورویی نداشته باشند، مسئول گروه می تواند در فضایی صمیمی و عاطفی (در بعضی موارد به صورت عمومی و در بعضی موارد، به طور خصوصی و مشاوره ای) نکات و مطالبی را که در این زمینه لازم می داند )به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آنها بگوید. از دیگر راهها برای حل این مسأله، تقویت شجاعت و اعتماد به نفس در بین اعضا می باشد؛ زیرا منشأ روحیه چند شخصیتی و دورویی که در بین بعضی نوجوانان و جوانان ممکن است اتفاق بیفتد، ترس و عدم اعتماد به نفس می باشد که با برطرف کردن این منشأ، بسیاری مشکلات برطرف خواهد شد. بیان قصه هایی در مورد صداقت و یکرنگی و همچنین مقابل آن و حتی به بحث گذاشتن آن در حلقه ها به صورتی که منصرف به کسی نشود و راه حل های آن را پیدا کردن هم می تواند مؤثر باشد. گاهی اوقات منشأ این رفتار از خانواده یا مدرسه نشأت می گیرد که سرگروه باید در پی پیدا کردن منشأ و رفع آن باشد. در آخر، توجه به این نکته ضروریست که مسئول گروه در بسیاری از موارد که متوجه این مشکل در فردی می شود، باید از اصل تغافل استفاده کند، طوری که گویی متوجه قضیه نشده است؛ زیرا اگر وجود چنین روحیه ای را در کسی، خصوصا جوان و نوجوان، به رخ او کشیده و او را توبیخ کنیم، ضربه شخصیتی خواهد خورد و مشکل، عمیق تر می شود. بنابراین برخورد با این مشکل، بسیار ظریف و دقیق است و راهکار آن باید به لطافت اجرا شود.

🔅موفق و موید باشید.

دیدگاه ها