دسته: معرفتی
در مواجهه با تمدن غرب، کدام استراتژی را باید دنبال کنیم؟

در مواجهه با تمدن غرب، کدام استراتژی را باید دنبال کنیم؟

دوشنبه 13 اسفند 1397 :: ساعت 11:46 ب.ظ

استاد سید محمّدمهدی میرباقری: در مواجهه با تمدن غرب، کدام استراتژی را باید دنبال کنیم؟: ‌۱. انزوا (کناره‌گیری از مدرنیته)؛ ۲. مدرنیزاسیون (پذیرشِ کامل مدرنیته)؛ ۳. مدرنیته اسلامی (ترکیبِ اسلام…