دسته: پای درس استاد
توصیه آیت الله مومن ره در خصوص صالحین

توصیه آیت الله مومن ره در خصوص صالحین

شنبه 25 اسفند 1397 :: ساعت 02:30 ب.ظ

توصیه آیت الله مومن ره در خصوص صالحین این کار صالحین کار بسیار مبارکی است و من نمی دانستم همچنین کاری وجود دارد. بسیار خوشحال شدم و در پوست خود…

اثر عمل

اثر عمل

دوشنبه 13 اسفند 1397 :: ساعت 06:55 ب.ظ

استاد صفایی حائری در خیلی از موارد تنها با حرف زدن نمی توان انسان ها را هدایت کرد. تمامی مباحث «الغدیر» را برایشان بگویی باز هم هزار اعتراض و اشکال…